10 november 2018: gemeenschapshuis 't Wouves
Gemeenschapshuis 't Wouves
Dorpsplein 14, 6311 AN Ransdaal
De aanleiding voor en ervaringen
met de Duurzame oplossingen
Acht Parkstadgemeenten werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. Dat doen ze, zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie.

Met het zonnepanelenproject Parkstad wordt een belangrijke stap gezet en als gemeente geven Simpelveld en Voerendaal het goede voorbeeld. 

Het gemeenschapshuis ’t Wouves wordt gerund door Stichting gemeenschapshuis Ransdaal. Deze stichting heeft afgelopen jaren in samenwerking met gemeente Voerendaal het gemeenschapshuis en de gymzaal vernieuwd en gerenoveerd, waarbij zowel energieopwekkende als energiebesparende maatregelen zijn genomen. 
Afgelopen jaar is het dak van de gemeentewerf bedekt met 85 zonnepanelen. Op het dak van het gemeentehuis liggen 134 panelen.

Het gedeelte waarin het gemeenschapshuis is gehuisvest, is volledig vernieuwd door de gemeente, waarbij de stichting een eigen bijdrage heeft gedaan van € 35.000,--. In 2015 is de nieuwbouw gerealiseerd. Uiteraard volgens de toen geldende bouweisen en dus volledig geïsoleerd.
Voor de stichting is dit goed merkbaar: de gaskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven, ondanks dat het gebouw bijna 2x zo groot is geworden.
In 2018 heeft de stichting op eigen initiatief met behulp van subsidie van de provincie zonnepanelen op het dak gelegd van de nieuwbouw.

Duurzaamheidsaspecten
- 85 zonnepanelen op het dak van het gemeentewerf (2018)
- 134 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis (2018)
- Nieuwbouw, pand is volledig geïsoleerd (2015)
- Gaskosten zijn gelijk, ondanks dat het gebouw bijna 2 keer zo groot is geworden (2018)
Gegevens:  

hpdriessen7@gmail.com

06 23661152

Website >
De Toekomst Tour is
een initiatief van PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie).

De gezamenlijk ambitie
van de acht (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) Parkstad-
gemeenten is om in 2040 energieneutraal te zijn.
Facebook   Youtube
Facebook   Instagram
Toekomst Tour